The Mid Nordic Region

Mid Nordic Committee office

Romana Culjak
Office Manager

c/o County Council of Västernorrland, SE-87185 Härnösand, Sweden
Mob.: +46 (0) 73 - 024 80 70
E-mail: romana.culjak(at)lvn.se

 

Johanna Dahl

E-mail: Johanna.Dahl@obotnia.fi 


Anita Pettersson
Economy
Tel +46 (0)611 803 50
E-mail: anita.pettersson(at)lvn.se

 

Regional contact points can be found here:

Norway

Sör- och Nord-Trøndelag
Espen Solheim
Nord-Trøndelags fylkeskommune
Tel. +47 41 333 236
e-post: espen.solheim(at)ntfk.no

Sweden

Region Jämtland Härjedalen
Anna Omberg
Region Jämtland Härjedalen
e-post: anna.omberg(at)regionjh.se

Västernorrland
Johan Loock
Landstinget Västernorrland
e-post: johan.loock(at)lvn.se

Finland:

Österbottens förbund
Jerker Johnson
Österbottens förbund
e-post: jerker.johnson(at)obotnia.fi