Mittnorden

Kansli

Mittnordenkommitténs kansli ansvarar för att genomföra kommitténs och ledningsgruppens beslut. Som stöd till kansliet finns en resursgrupp med en representant från varje region.

 

Romana Culjak

Kanslichef

E-post: romana.culjak@rvn.se

Tel: +46 (0)73 024 80 70


Johanna Dahl

Specialplanerare

E-post: Johanna.Dahl@obotnia.fi 

Tel: +35 8 44 312 67 43

 

Anita Pettersson

Ekonom

E-post: anita.pettersson@rvn.se

Tel +46 (0)611 803 50

Mob +46 (0)70 190 44 17


Postadress/Faktureringsadress:

Mittnordenkommittén
Region Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige