Mittnorden

Kansli

Mittnordenkommitténs kansli ansvarar för att genomföra kommitténs och ledningsgruppens beslut. Som stöd till kansliet finns en resursgrupp med en representant från varje region.

 

Kansliet:

Romana Culjak
Kanslichef
E-post: romana.culjak@rvn.se  
Mob 46 (0) 73 - 024 80 70


Johanna Dahl

Specialplanerare

Österbottens förbund Finland

E-post: Johanna.Dahl@obotnia.fi 

 

Anita Pettersson,
Ekonom
Tel +46 (0)611 803 50

Mob +46 70-190 4

E-post: anita.pettersson@rvn.se

 

Postadress:

Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige