Mittnorden

Ledningsgrupp

Mittnordenkommittén väljer ordförande för två år åt gången. I ledningsgruppen ingår en ledamot från varje medlemsregion, totalt fem ledamöter inkl. ordförande. Ordförandeskapet växlar mellan länderna.

Under 2017-18 leds Mittnordenkommittén och ledningsgruppen av Pål Sæther Eiden, från Nord-Tröndelag.


Pål Sæther Eiden, Ordförande Mittnordenkommittén
palei@trondelagfylke.no, Tel +47 905 27 323 

 

Peter Boström, Österbottens förbund Finland (vice ordförande 2017-2018)
E-post: peter.bostrom@datic.fi

 

Thomas Hägg, Region Jämtland Härjedalen
thomas.hagg@regionjh.se

 

Anna-Karin Sjölund, Västernorrland
E-post: anna-karin.sjolund@rvn.se

 

Gunn Stokke, Sör-Tröndelag
E-post: gunsto@trondelagfylke.no