Keskipohjola

Pohjolan Vihreä Vyöhyke -ympäristöpalkinnon 2018 voittaja

Keskipohjolakomitean vuosittainen ympäristöön ja energiaan liittyvä palkinto jaettiin Keskipohjolan kulttuuripäivien yhteydessä 26.–28. syyskuuta Östersundissa, Ruotsissa.Tapahtuman teemana oli tänä vuonna “Todellinen kulttuuriperintö”.

Keskipohjolakomitean ympäristö- ja energiapalkinto ”Pohjolan vihreä vyöhyke” meni tänä vuonna Vaasan ja Pietarsaaren Reko-renkaiden aktiivisille ylläpitäjille.

Vuosittaisen ympäristö- ja energiapalkinnon, “Pohjolan Vihreä Vyöhyke”, saavat Vaasan ja Pietarsaaren REKO-renkaan toimihenkilöt (Pohjanmaa, Suomi)

Palkinnon toivotaan inspiroivan palkinnonsaajia jatkamaan työtään ja omistautumistaan. Palkinnonsaajien työtä tulee saada laajempaan tietoisuuteen, jotta se edistäisi alueen profiilia. Palkinnon tavoitteena on kannustaa palkinnonsaajia jatkamaan työtään sekä samalla inspiroida muita Keskipohjolan alueen toimijoita pyrkimään kestäviin ympäristö- ja energiaratkaisuihin. Palkinto on arvoltaan 30 000 SEK.


Palkintoperustelut:

REKO-renkaan malli on kehitetty ja sovitettu uusiin viestintätapohin, joilla pyritään tavoittamaan nykypäivän tietoiset kuluttajat. Mallilla on useita ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysnäkökohtia, ja se on levinnyt Pohjanmaalta kansanliikkeen tavoin muihin Pohjoismaihin. REKO-renkaan toimihenkilöt Vaasassa ja Pietarsaaressa ovat suuren aatteellisella omistautumisellaan ja osaamisellaan mahdollistaneet konseptin menestyksen. Heidän työnsä on ollut suurena inspiraation lähteenä uusille, eri puolille Pohjoismaita syntyneille REKO-renkaille.

Lisätietoa palkinnonsaajasta

http://www.ekonu.fi/reko-2/linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

http://www.ekonu.fi/wp-content/uploads/REKO_sve_A4_26.6.2018.pdflinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Facebook: REKO-rengas Vaasa, REKO-rengas Pietarsaari

 

Keskipohjola-komitea

Keskipohjola-komitea perustettiin v. 1978, ja sen toiminta täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Komitea on Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevien alueiden yhteistyöelin. Sen nykyisiä jäseniä ovat Trøndelag fylkeskommune (Norja), Region Jämtland Härjedalen ja Region Västernorrland (Ruotsi) sekä Pohjanmaan maakunta (Suomi). Keskipohjola-komitea kuuluu Pohjoismaiden rajakomiteoihin, jotka saavat osan rahoituksesta Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Rajakomiteoiden tarkoituksena on kehittää raja-alueiden yhteistyötä Pohjoismaissa. Keskipohjola-komitea rahoittaa osaltaan vuosittaisia Keskipohjolan kulttuuripäiviä.