Keskipohjola

Toiminta

Keskipohjola-komitean työn tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja kulttuuriperintöön sekä yhteiseen alueelliseen kehittämistahtoon

Yhteistyön painopisteet

Alla olevat yhteistyöteemat muodostavat pohjan ja luovat edellytykset muille toiminnoille ja erityisille painopisteille:
• Itä-länsi liikenneyhteydet
• Kulttuuri ja pohjoismainen yhteenkuuluvuus

Muut erityiset painopisteet
• Biotalous
• Elinkeinojen kehittäminen (sis. elämyselinkeinot) ja yrittäjyys
• Sosiaalisesti kestävä kehitys

Lue lisää:
Toimintasuunnitelma 2016PDF
KP -strategia 2015-17PDF