Keskipohjola

Keskipohjolan ympäristö- ja energiapalkinnot

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, jolla pyritään lisäämään vihreisiin arvoihin perustuvaa yhteistyötä elinkeinoelämän, maaseudun kehittämisen sekä energia- ja ympäristökysymysten parissa. Kaikki toiminta, jota tehdään Keskipohjolassa varmistamaan tulevien sukupolvien hyvinvointi (ekologisesti kestävä kehitys) istuu luontevasti käsitteen "Pohjolan Vihreä Vyöhyke" alle.

Keskipohjola-komitean palkintojen tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjola-alueella sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena.

Palkintojen tavoitteena on innoittaa palkintojensaajia jatkamaan työtään sekä sen myötä innoittaa myös muita Keskipohjolan toimijoita toimimaan hyvän ympäristön ja kestävien energiaratkaisujen puolesta.

Vuoden 2014 hakuilmoitus

Palkintojen säännötWord

Aiemmat palkinnonsaajat