Keskipohjola

Yleistä Keskipohjola -yhteistyöstä

Keskipohjola on yksi yhdestätoista raja-alueesta, joita Pohjoismaiden Ministerineuvosto* tukee taloudellisesti. Tavoitteena on edistää kontakteja yksilöiden, yritysten ja julkishallinnon välillä.
Alueiden välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, jo vuonna 1978 perustettiin Keskipohjolatoimikunnan poliittinen verkostotoiminta.

"Keskipohjolayhteistyö on yhteiskuntakehityksen veturi, jonka taustalla on historiallinen ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus sekä yhteinen kiinnostus alueiden kehittämiseen."
(Keskipohjola-komitean visio)

Keskipohjola -organisaatio koostuu itse komiteasta, johtoryhmästä, kansliasta sekä resurssiryhmästä. Lisäksi voidaan perustaa vakituisia tai tilapäisiä työryhmiä.

*Pohjoismaiden Ministerineuvosto
Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. Yhteistyötä koordinoivat pohjoismaiset yhteistyöministerit.
www.norden.orglinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Logo Pohjoismaiden Ministerineuvosto