Mittnorden

Bioekonomi

Nordens gröna bälte
är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Priser
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region.

Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.
Information om nomineringsprocessen år 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pristagare Nordens Gröna Bälte 2007-2015

 

Projekt:

SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Hemsida: SMICE länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ SMICE på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

VASEK - utvecklar cirkulär ekonomin i Vasaregionen. Mer information finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektbeskrivning "Cirkulär Ekonomi Korsholm"PDF