Mittnorden

Kultur 

Samarbetet inom kultur och upplevelsenäringarna har långa traditioner inom Mittnordenkommittén. Kultursamarbetet har varit fruktbart och det har skapats ett forum där konstnär och kulturarbetare samt publiken har mötts.

Mittnordiska kulturdagarna