Mittnorden

Mittnordiska pris

Mittnordenkommittén delar ut pris inom kultur sanmt miljö- och energi.

Mittnordenkommitténs kulturpriser
Kulturpriserna har långa traditioner, och syftet med kulturpriserna är att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.

Mittnordenkommittén delar ut två priser, ett kulturpris som följer tema för de årliga mittnordiska
kulturdagarna, och ett kulturpris för barn och unga (ej tematiskt). Priserna delas ut av
Mittnordenkommittén i samband med kulturdagarna eller annan mittnordisk aktivitet.  Priset kan tilldelas alla innevånare i Mittnorden; privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer. Alla kan lämna förslag på pristagare.

Mer information om priser och pristagarna

Nordens Gröna Bälte - Mittnordenkommitténs priser inom miljö och energi
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region.

Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.

Mer information om Nordens Gröna Bälte -priser